Hieronder enkele zeer belangrijke documenten die geraadpleegd en gebruikt kunnen worden tijdens rechtszaken, klachten, communicatie enz.


Dit rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de mogelijke effectiviteit van een aantal rechterlijke instrumenten om ervoor te zorgen dat ouders na een scheiding omgangsafspraken nakomen. Dit vanuit het perspectief van het welzijn van het kind.

Tk Bijlage Eindrapport Rechterlijke Instrumenten Omgangsproblematiek En Contactverlies
PDF – 20,5 MB 195 downloads

Bron: Rijksoverheid.nl


Dit rapport bevat adviezen van het Expertteam ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek voor maatregelen om de gevolgen van ouderverstoting na echtscheiding te voorkomen of op te vangen.

Bijlage Adviesrapport Expertteam Ouderverstoting Complexe Omgangsproblematiek Januari 2021
PDF – 4,1 MB 166 downloads

Bron: rijksoverheid.nl


De familie- en jeugdrechters nemen beslissingen die diep kunnen ingrijpen in het leven van kinderen en hun ouders. Het is daarom van belang dat de familie- en jeugdrechters in de manier waarop zij hun werk doen, de rechten van betrokkenen in ieder individueel geval beschermen. De kinderopvangtoeslagenaffaire heeft laten zien dat het bieden van rechtsbescherming niet vanzelfsprekend is. De toeslagenaffaire is daarom ook voor de familie- en jeugdrechters aanleiding geweest om te reflecteren op hun eigen werk.

Publicatie Reflectietraject Familie Jeugd
PDF – 757,9 KB 243 downloads

Bron: Rechtspraak.nl