Soorten zittingen

Als je te maken hebt met ouderverstoting wil je uiteraard dat het contact met je kind zo snel mogelijk hervat wordt en dat kun je (via de rechter) enkel bereiken door middel van een spoedprocedure (kort geding) bij de civiele rechter. Een zittingsdatum is meestal binnen een maand gepland en een advocaat is hierbij verplicht als je de eisende partij bent. ook als je als gedaagde een tegeneis hebt, is een advocaat verplicht.  Een uitspraak van een kort geding is altijd tijdelijk en indien niemand een vervolgprocedure start kan dit vonnis door beide partijen als eindvonnis aangenomen worden. 

De kortgedingrechter kan besluiten de gevraagde veroordeling te weigeren als naar zijn oordeel de beoordeling van de zaak te moeilijk is en hij van oordeel is dat een bodemprocedure noodzakelijk is. De uitspraak in het kort geding is weliswaar bindend, maar kan soms in een bodemprocedure weer ongedaan worden gemaakt.

Bij een kort geding kan de rechter meteen na afloop uitspraak doen. Een termijn van ėėn of twee weken is echter gebruikelijk (bij een bodemprocedure is dit vier weken). Beroep in een zaak over een bedrag van meer dan € 1.750,- voor de kantonrechter en in andere zaken voor de rechtbank kan worden ingesteld bij het gerechtshof binnen vier weken na dagtekening van het vonnis.

In de praktijk echter zal je ex-partner, indien je door de rechter in het gelijk bent gesteld, zich echt niet bij deze uitspraak neerleggen en zal automatisch een verzoekschriftprocedure (bodemprocedure) bij de civiele rechter volgen en dan begint het circus pas echt. Deze procedure kan makkelijk een jaar of zelfs nog langer duren en dat heeft niet alleen te maken met de drukte bij de rechtbanken, De naam "bodemprocedure" zegt het eigenlijk al. De rechter wil de zaak tot op de bodem uitgezocht hebben en dat betekent in de praktijk dat er externe partijen bij komen kijken om de rechtbank te adviseren. Als er kinderen bij betrokken zijn, zal dit vrijwel altijd de Raad van de Kinderbescherming zijn. Meer over mijn ervaring met deze instantie op deze website vindt je hier. En zoals iedere bureaucratische organisatie gaan hier makkelijk maanden overheen.

In het civiele recht komt het steeds vaker voor dat een geschil feitelijk beslecht wordt door een uitspraak in kort geding. Bij een kort geding wordt relatief snel een beslissing gekregen in een concreet geschil. Formeel juridisch is een uitspraak in een kort geding een voorlopige beslissing, waarvoor door de rechter vooral gekeken is naar de onmiddellijke belangen van de betrokken partijen en minder naar de juridische finesses van de onderhavige rechtsvraag.

Een rechter in een eventueel later te voeren bodemprocedure is niet gebonden aan de uitspraak in kort geding. Een eiser wiens eis in kort geding wordt afgewezen, kan daardoor in de bodemprocedure alsnog in het gelijk worden gesteld.