Massaclaim van ouders en jeugdigen tegen de Nederlandse Staat en de ketenpartners

03-03-2023

De Stichting Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg gaat een massaclaim opzetten tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ketenpartners. (Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen) De Stichting is dit initiatief gestart, omdat zij van mening is, dat het gevoerde beleid en handelswijze onrechtmatig is, waardoor vermoedelijk ruim 100.000 kinderen en hun ouders schade hebben geleden. (bron: massaclaimjeugdzorg.nl)

Verstotenouders.nl kan dit initiatief alleen maar toejuichen en verwijst dan ook graag door naar de website van de Stichting Samenwerkingsverband van Ouders met Jeugdzorg. Hier vindt men veel meer informatie en hier kan men zich ook aansluiten bij deze claim door het aanmeldingsformulier in te vullen.