Mijn klacht tegen de Mutsaersstichting

Ik vind het citaat die ik bij deze pagina heb vermeld, zo toepasselijk voor de Mutsaersstichting. Je struikelt daar over de ene na de andere HBO-er, maar het gros daar begrijpt helemaal niets van de situatie als deze wat complexer is of wordt. Dan moeten ze van hun protocolletjes afwijken en dat is iets onmogelijks daar. Dat bestaat niet. "Omgang op maat", zoals ik het altijd noem kennen ze niet, terwijl in mijn ogen geen enkele omgang en situatie hetzelfde is. Maar buiten deze protocollen bestaat er daar echt niets anders. 

Ik heb een zeer uitvoerige klacht ingediend bij de klachtencommissie van de Mutsaersstichting. Op hun website pretenderen ze "onafhankelijk" te zijn, maar hoe onafhankelijk ben je als commissie wanneer je op dezelfde server zit te werken als de Mutsaersstichting zelf en je de hoorzittingen houdt in het hoofdgebouw van de Mutsaersstichting in Venlo? Dan kom je bij mij absoluut al niet onafhankelijk over en hebt op z'n minst de schijn al tegen.
Ik heb mijn klacht ingediend op 17 juli 2020 en deze is op 20 juli ontvankelijk verklaard. Ik heb een klachtenbrief gestuurd waarin ik over 10 punten een klacht in heb gediend waarvan ik de voornaamste hieronder zal benoemen.


De belangrijkste klachten

Ze weigerden pertinent de juiste informatie op te vragen. Zij hadden enkel een herziende uitspraak van de Raad voor de Kinderbescherming dat er een BOR3 opgestart moest worden. In het oorspronkelijk vonnis van de rechter stond duidelijk dat moeder weigerde mee te werken aan de BOR en dat zij daarom een dwangsom opgelegd had gekregen van de rechter. Ook stond in het vonnis de hele geschiedenis hoe het tot de BOR is gekomen en dat mijn ex constant de omgangsregeling heeft gefrustreerd. In mijn ogen toch essentiële informatie. Ik heb tot aan de leidinggevende daar gevraagd om deze essentiële informatie op te vragen, maar ik kreeg constant nul op het rekest. Pas toen alles in de soep dreigede te lopen hebben ze deze informatie opgevraagd en toen kreeg ik letterlijk te horen: "ja, dit brengt alles toch in een ander perspectief". 

Een onvolledig eindrapport. Het rapport was een zeer kort en onvolledig verslag van het hele traject. Het rapport stond vol met aannames, fouten en onjuist of onvolledig beschreven momenten. Er waren 6 omgangsmomenten met mijn dochter die fantastisch waren verlopen en ze gaf zelfs ook aan dat ze het jammer vond dat ze na een uurtje weer moest gaan. Helemaal niets van dit in het rapport. In een paar regeltjes werden 6 omgangsmomenten beschreven. idioot gewoon. Maar er werd wel een volledige pagina geweid aan de 10 minuten van de laatste omgang. De Mutsaersstichting had heel erg de weerstand die door moeder was gecreëerd en wat zij ook heel goed wisten, opgeblazen in het rapport. Daarnaast waren zij heel erg ingegaan op de beschuldiging van seksueel misbruik, maar was er nergens in het hele rapport vermeld wat de uitkomst was van alle vele onderzoeken door de politie. Dat vergeten ze dan eventjes te vermelden. Onacceptabel in mijn ogen.

Toevoegen van medische gegevens. Mijn ex had hun medische gegevens toegestuurd van onze dochter van voor wij ooit van de Mutsaersstichting hadden gehoord. Deze werden zonder blikken of blozen aan het (concept) rapport gevoegd. Medische gegevens die totaal niets met de omgang te maken hadden en waar ze niet eens toestemming voor hadden gevraagd. Na bezwaar van mij, hebben ze heel snel deze gegevens weer verwijderd, want ze wisten heel goed dat ze hiermee fout zaten. Maar als je dit doet, dan kan je jezelf geen professionele organisatie meer noemen.

Zeer kwalijke uitspraak van de omgangsbegeleidster. Tijdens een voorgesprek met mijn dochter heeft de omgangsbegeleidster tegen mijn dochter gezegd dat, indien mijn dochter niet naar mij wilde gaan, ze ook niet hoefde te gaan. Hoewel de omgangbegeleidster haar excuses hiervoor nog heeft aangeboden vind ik dit een onvergeeflijke uitspraak. Wat geef je dan voor een signaal af naar mijn dochter als ze al een moeder heeft die er alles aan doet om onze dochter bij me weg te houden? Dan zeg je als stichting ook tegen mijn dochter…….je moeder heeft gelijk……Dit soort uitspraken kunnen echt niet en hier ben ik nog steeds enorm boos over. Ze hebben hiermee ook bewust of onbewust de kant van moeder gekozen.

En naast deze heb ik nog 6 punten ingediend, maar deze ga ik voor nu niet opschrijven omdat het verhaal dan wellicht erg lang wordt. Misschien in een later stadium nog.


Hoorzitting

Wat ik ze wel moet nageven is de snelheid waarin de klacht is afgehandeld. Ik heb de klacht ingediend op 17 juli 2020 en op 24 augustus was de hoorzitting al. De hoorzitting was op het hoofdkantoor van de Mutsaersstichting in Venlo in de avond. Persoonlijk heb ik deze hoorzitting (in tegenstelling tot de GGD) als zeer onprettig ervaren. Er waren (ivm de coronacrisis) 2 leden van de klachtencommissie daar en een notulist. Ikzelf werd bijgestaan door mijn vertrouwenspersoon van het AKJ en uiteraard waren de drie personen van de Mutsaersstichting aanwezig waartegen ik een klacht had ingediend. Stapsgewijs zijn we al mijn punten afgelopen en bij ieder punt begon de voorzitter van de commissie deze klacht al goed te praten. Hij heeft de hele tijd naar de mond van de Mutsaersstichting liggen praten en de klok vond hij belangrijker dan de klachten volgens mij, want ondanks dat er niemand na ons was, vond hij dat we toch een beetje moesten opschieten. Het andere lid van de commissie heb ik misschien drie keer gehoord, maar zij heeft zich amper bemoeit met de voorzitter. Op een gegeven moment had ik echt zoiets van, jullie kunnen net zo goed nu al uitspraak doen, want ik weet het al. 

Ik ben van mening dat een voorzitter objectief moet zijn. Natuurlijk, hij mag en moet zelfs kritische vragen stellen, maar ik vind dat je als voorzitter geen partij mag kiezen, terwijl deze meneer dit duidelijk wel deed. De bevestiging van deze opmerking kreeg ik al op 15 september. Alles ongegrond verklaard op één klacht na. 

In de mail stond ook een belangrijk zinnetje. "Wij verzoeken u, conform de klachtenregeling, beschadiging van goede naam en/of privacy van betrokkenen bij de klachtbehandeling te voorkomen, door zorgvuldig om te gaan met de uitspraak." Ik ben met deze klachtenregeling akkoord gegaan en heb hier respect voor, dus kan en wil ik niets openbaar maken van de uitspraak, maar geloof me, de conclusies en beslissingen raken kant noch wal. En het is denk ik ook niet voor niets dat ze deze clausule gebruiken, omdat het in mijn ogen echt geen onafhankelijke commissie is. Ze zijn duidelijk ergens bang voor. Want het is echt heel discutabel hoe de Mutsaersstichting heeft gehandeld en schrikbarend hoe de klachtencommissie dit af heeft gehandeld.


Vervolg

Wat ook erg opvallend is, en dat weten ze bij de klachtencommissie ook, is dat er niemand meer is om de klachtencommissie te controleren. De Mutsaersstichting is geen overheidsinstantie, dus je kunt niet naar de Nationale Ombudsman stappen. Als je het absoluut niet eens bent met de uitspraak, dan is er maar één ding mogelijk en dat is een gang naar de rechter. Dan kun je de rechter de uitspraak laten toetsen. En dat kost weer (veel) geld. Ik heb heel goed nagedacht of ik naar de rechter zou gaan, maar ik heb er voor gekozen om dit niet te doen. En eigenlijk om de simpele reden dat het geen meerwaarde zou hebben voor mijn dochter. De BOR was al afgelopen, mijn ex had onze dochter al tegen mij opgezet en een gang naar de rechter zou dit niet veranderen. Dan zou het een persoonlijke strijd gaan worden en dat was het mij gewoon niet waard. Hoewel dit onrecht mij vanbinnen echt opvrat, heb ik het zo gelaten.


Bestuursvoorzitter

Ik heb wel nog een poging gewaagd om aandacht te vragen voor mijn casus en een bestuursvoorzitter gemaild en vriendelijk gevraagd of hij niet nog eens naar de uitspraak wilde kijken, of even met mij in gesprek wilde gaan, omdat hier toch echt zaken zijn fout gegaan. Maar dan krijg je een nietszeggend emotieloos mailtje terug van drie regels waarin gezegd wordt dat hij de mening van de commissie deelt en geen aanleiding ziet de klachtonderdelen te herzien. Totaal geen begrip tonend voor de situatie. Dat mailtje van drie regels straalde gewoon uit van: "het interesseert mij niet", en vertegenwoordigd exact de houding van de gehele Mutsaersstichting.