Checklist ouderverstoting

Is de ouder altijd positief of neutraal over de andere ouder tegenover het kind? JA NEE
Kan er volop contact zijn met de andere ouder en zijn of haar familie? JA NEE
Reageert de ouder altijd belangstellend en vriendelijk na contact met de andere ouder? JA NEE
Vertelt de ouder aan het kind dat de andere ouder niet meer van hem/haar houdt? NEE JA
Vertelt de ouder dat het kind niet meer van de andere ouder houdt? NEE JA
Moet het kind (onder druk) een ouder als beste/leukste vinden? NEE JA
Zegt de ouder dat de andere ouder gevaarlijk is? NEE JA
Mag het kind een foto van de andere ouder hebben en over hem of haar praten? JA NEE
Mag het kind vrijelijk contacten onderhouden met de andere ouder? JA NEE
Noemt het kind de andere ouder plotseling bij de voornaam? NEE JA
Houdt de ouder de details van de volwassenenrelatie en van de scheiding voor zich? JA NEE
Laat de ouder een ander ‘papa’ of ‘mama’ noemen? NEE JA
Bespreekt de ouder de details van het (echt)scheidingsconflict met het kind? NEE JA
Stelt de ouder de (biologische) afkomst van het kind ter discussie? NEE JA
Maakt de ouder de andere ouder belachelijk en lacht hij/zij haar/hem uit? NEE JA

Hoe meer vragen je kunt beantwoorden met het antwoord in de rechtse kolom, hoe meer er risico op ouderverstoting is.