Jeugdstem (voormalig AKJ)

Jeugdstem is eigenlijk toch best een onmisbare schakel in een strijd tegen bepaalde instanties. Ik heb in ieder geval best veel aan mijn vertrouwenspersoon gehad en eigenlijk nog steeds. Hoewel ik zelf redelijk mondig ben en ik van mezelf rustig durf te stellen dat ik prima brieven kan opstellen, was alleen al de gedachte dat er een vertrouwenspersoon is, een persoon die je indien nodig verder kan helpen in het web van instanties en procedures een erg prettige gedachte. 

Zo heeft mijn vertrouwenspersoon er toch wel voor gezorgd dat mijn klacht tegen Veilig Thuis die behoorlijk vast was gelopen omdat wij geen enkele reactie meer van ze kregen weer op gang kwam. Ook heeft zij tijdens hoorcommissies heel vaak zeer goede vragen gesteld en opmerkingen gegeven waar ik op dat moment totaal niet aan gedacht had. En toen de klacht bij de klachtencommissie zeer onbevredigend was verlopen en ik dacht dat ik nu alleen nog maar naar de rechter kon gaan om de klachtencommissie te laten toetsen, heeft zij mij naar de kinderombudsman verwezen. Iets waarvan ik had gedacht dat dit niet mogelijk zou zijn. Deze persoon heeft ook vaak de mogelijkheid om andere en kortere wegen te bewandelen dan jij die kunt.

Dus mijn vertrouwenspersoon is toch wel heel belangrijk geweest in mijn strijd en dat is ze nog steeds, want ik ben er nog steeds niet.

Om er echt zeker van te zijn dat ik hier juist weergeef wat een vertrouwenspersoon allemaal doet, citeer ik hieronder een stukje van  hun website om fouten mijnerzijds uit te sluiten, want een vertrouwenspersoon doet veel meer dan enkel vragen stellen bij hoorzittingen, zorgen dat de communicatie weer op gang komt en doorverwijzen naar de juiste instantie.


Bron: Jeugdstem.nl

Wanneer je als ouder met jeugdzorg te maken krijgt komt er vaak veel op je af. Ons doel is om jou en je kind(eren) zo goed mogelijk te helpen in de jeugdzorg. Als ouder ben je afhankelijk van de instantie die je helpt bij de opvoeding. Het kan daardoor lastiger worden om bijvoorbeeld zaken te bespreken waarover je niet tevreden bent. Of misschien heb je wel veel vragen over de hulp die jouw kind ontvangt. 

De vertrouwenspersoon van Jeugdstem is er om je te helpen. Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kan je ons inschakelen. Als je wilt dat er dingen veranderen, dan kunnen wij je adviseren over de stappen die je daarvoor kunt zetten en je daarbij ook helpen. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geven we je uitleg over je rechten en plichten.

Bron: Jeugdstem.nl