Nationale ombudsman

Wanneer je helemaal vast zit met een overheidsinstantie zoals bijvoorbeeld een gemeente, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming en je klacht en vervolgens je klacht bij de klachtencommissie van de betreffende instantie geen bevredigende uitkomst heeft gehad, kun je met je klacht nog terecht bij de National ombudsman. Dus kort gezegd, wanneer het mis gaat tussen jou en de overheid, komen zij voor de belangen van burgers op en willen hiermee de dienstverlening van de overheid ook verbeteren. 

Om hulp te krijgen zijn er dus wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.                                                                               - Ten eerste moet je een klacht hebben over een overheidsinstantie. Zo kon ik bijvoorbeeld niet terecht bij de Nationale ombudsman met mijn klacht tegen de Mutsaersstichting.                                                                                                                                                   - Ten tweede mogen ze geen klachten over de regering of over wetten behandelen.                                                                                   - En ten derde nemen ze pas een klacht in behandeling als je zelf hebt geprobeerd om er met de betreffende instantie uit te komen. Meestal is dit na een klachtencommissie en er geen mogelijkheden meer zijn om bij de betreffende instantie zelf te kunnen klagen.

De Nationale ombudsman kan 3 dingen voor je doen.                                                                                                                                 -  Allereerst kunnen ze tussenbeide komen. Dit betekent dat zij met de instantie gaan praten waartegen jij een klacht hebt, om te kijken of er toch nog een snelle oplossing mogelijk is.                                                                                                                                             -  Ten tweede kunnen ze bemiddelen. Een soort van mediation. Hierbij gaan ze met jou en de instantie in gesprek om het onderling contact te verbeteren.                                                                                                                                                                                       -  En tot slot kunnen ze een onderzoek doen waarbij ze ook een oordeel geven. Hierbij kunnen jij en de betreffende instantie waartegen je een klacht hebt schriftelijk hun zegje doen. Na het onderzoek geeft de Nationale ombudsman dan een oordeel en ook aanbevelingen. De Nationale ombudsman is geen rechter en zijn uitspraken zijn niet bindend. Niemand hoeft zich hier aan te houden en de betreffende instantie kan het oordeel dan ook gewoon naast zich neerleggen. Echter....de Nationale ombudsman heeft door de jaren heen, door hun zorgvuldige onderzoeken, overtuigende beoordelingen en rapporten een behoorlijk gezag opgebouwd en wordt aan het oordeel van de Nationale ombudsman veel waarde gehecht door overheden en worden zijn adviezen bijna altijd overgenomen.

Het kan zich dus zeker de moeite lonen om bij de Nationale ombudsman aan te kloppen indien je er met een overheidsinstantie niet meer uit komt. En gezien het feit dat de Raad voor de Kinderbescherming nog steeds een zeer ouderwetse gedachte heeft over ouderverstoting, is de kans best wel groot dat je vroeg of laat met de Nationale ombudsman te maken krijgt. Ik ben nog niet zo ver, maar als ik kijk hoe de Raad voor de Kinderbescherming zich in mijn zaak heeft opgesteld en dit nog steeds doet, ben ik bang dat ook deze stap niet lang meer op zich laat wachten voor mij. Uiteraard zal ik dan de hele gang van zaken op de website zetten.          


Kinderombudsman

De Kinderombudsman zegt het eigenlijk al. Zij zijn er voornamelijk voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar en zij kunnen altijd contact opnemen met de kinderombudsman als zij denken dat een instantie zoals de gemeente, een ministerie, jeugdzorg of politie niet goed met hun kinderrechten omgaan.

Maar de Kinderombudsman gaat verder dan dat. Ook volwassenen mogen de Kinderombudsman om hulp vragen als zij vinden dat er een probleem is met kinderrechten. Ze controleren ook organisaties waar veel met kinderen en jongeren wordt gewerkt: kinderopvang en onderwijs natuurlijk, maar ook de jeugd- en gezondheidszorg. Zo kon ik toch bij ze terecht met mijn klacht tegen de Mutsaersstichting omdat dit een instantie is die werkzaam is in de jeugdzorg. Dus ook hier loont het zich om op z'n minst een keertje te bellen of te mailen met je klacht, dan weet je het zeker.