Uitleg BOR

Wanneer kinderen betrokken zijn bij een (v)echtscheiding, betekent dit veelal dat ouders niet goed in staat zijn om samen de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) te dragen en ze tussen wal en schip vallen. Kinderen hebben recht op contact met hun (vecht)scheidende ouders, recht om een band op te kunnen bouwen met de uitwonende ouder en recht om zelf een eigen beeld te kunnen vormen van de uitwonende ouder.

Vanuit een veilige omgeving biedt de BOR de mogelijkheid voor kinderen tot begeleidcontact met de uitwonende ouder waar tot dan toe geen contact mee is of vragen zijn over de aard ervan. Daarnaast is de BOR bedoeld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot zelfstandige omgang. Zo worden ouders geholpen om hun kind de kans te geven zijn/haar loyaliteit naar beide ouders vorm te geven en het zo uit de knel te halen.

Uitgangspunten zullen telkens zijn: 'Wat heeft jullie kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en met jullie allebei een liefdevolle band te kunnen hebben?' én 'Wat kunnen jullie als ouders doen om de strijd niet verder te verhogen?'. Het is belangrijk dat ouders hun eigen ex-partnerstuk opzij kunnen zetten en het belang van hun kind centraal stellen.

Hiervoor wordt ondersteuning aangeboden vanuit de rechtbank, verzorgd door één van de gezamenlijke jeugdhulpaanbieders: Humanitas (BOR 1), aXnaga, Xonar, anaCare, Rubicon (BOR 2) of de Mutsaersstichting (BOR 3). Het niveau van de BOR wordt afgestemd op wat er nodig is in de gesprekken met ouders, wat er nodig is voor het kind, maar ook wat er nodig is in de voorbereiding voor het tot omgang komt. Ter zitting wordt het niveau van de BOR bepaald.

Voor wie beschikt de rechtbank BOR?
- Voor kinderen (tussen de 0-18 jaar) van gescheiden ouders die geen of zeer moeizaam verlopend contact hebben met de uitwonende ouder.
- Voor ouders waarbij het als gevolg van hun problemen met elkaar als ex-partners, niet lukt om de omgang van het kind met de uitwonende ouder zelfstandig vorm te geven.

Wat houdt een BOR traject, door de rechtbank beschikt, in?
Het uitgangspunt van de begeleiding in de BOR is de ontwikkeling van het kind, de continuïteit en voorspelbaarheid in de omgangsregeling, het werken aan contactopbouw en het ontstaan van een band tussen de uitwonende ouder en het kind. Het doel van het BOR traject is het faciliteren en ondersteunen van de omgang tussen ouder en kind. Ouders moeten aan het werk en dit zullen de rechtbank en de jeugdhulpaanbieders ook van de ouders vragen. Ouders worden aangesproken op eigen krachten en mogelijkheden om zo samen tot oplossingen te komen. Ouders worden gestimuleerd om het gesprek met elkaar aan te gaan en er wordt voor beide ouders ruimte gecreëerd om hun rol en verantwoordelijkheid als ouder te kunnen nemen. Essentieel is ook dat ouders zelf zorg dragen voor de veiligheid. Als de situatie niet veilig is, kan er geen omgang plaatsvinden. Het BOR-traject duurt maximaal 7 maanden.

Een BOR traject bestaat uit:
- Intake kind en intake ouders
- Opstellen van een trajectplan
- Uitvoering van het trajectplan
  1. Omgang
  2. Evaluatiegesprekken met ouders (oudergesprekken)
  3. Communicatie ouder-kind
- Eindgesprek
- Eindrapportage 

Dit is dus de theorie.......Ik kan je zeggen dat de praktijk heel anders was in mijn situatie....