Advies tijdens de BOR

Om te beginnen wil ik even heel duidelijk zijn dat ik hier advies ga geven waar ik achter sta en waarvan ik denk hier goed aan te doen. Veel advies zal waarschijnlijk overeenkomen met andere instanties, omdat er ook veel zaken zijn die hetzelfde vergen. 


Ondersteuning

Allereerst, probeer naar ieder gesprek iemand mee te nemen die jou ondersteunt. Onderschat nooit de kracht van iemand die er alleen maar voor jou is. Het feit dat je voor je kind vecht is al zwaar genoeg en dan kunnen gesprekken met instanties soms heel anders verlopen en dan is het gewoon heel erg fijn als er iemand met je mee is en wellicht ook het woord voor je kan voeren op momenten dat jij het even niet kan. Als getuige heeft zo iemand weinig nut, aangezien de persoon die jij meeneemt nooit als objectief en/of onafhankelijk wordt gezien. Het maakt ook niet uit wie je meeneemt, zolang deze persoon voor jou maar ondersteunend is. En dit kan iedereen zijn. Familie, vrienden, je advocaat is ook een optie, maar wel kost baar, het AKJ is een heel goede optie. Zolang het voor jou maar fijn en prettig voelt. 

Wel moet ik er bij zeggen, dat indien je zelf moeite hebt met dit soort gesprekken en van jezelf weet dat je erg emotioneel kan raken tijdens zo'n gesprek, je wellicht het beste iemand van het AKJ zou kunnen meenemen. Dit zijn toch wel professionals die vaker met dit bijltje hebben gehad en ook de juiste vragen weten te stellen tijdens zo'n gesprek. Zo weet je (bijna) zeker dat je zelf niets belangrijks vergeet.


Aantekeningen

Maak aantekeningen tijdens een gesprek. Vaak kunnen gesprekken emotioneel zijn en dan is de kans groot dat je zaken vergeet. Vraag ook altijd om een mail waarin alle punten die besproken zijn nog eens worden uitgetypt. Zo heb je concreet bewijs van wat er gezegd is geworden en hoef je niet in je geheugen te graven waarna deze herinnering waarschijnlijk toch als onbetrouwbaar wordt gezien. Ik kan niet fel genoeg benadrukken dat je van alles een verslag of bevestiging moet laten mailen. Hier heb je recht op en mag niet geweigerd worden.


Geluidsopnames

De volgende tip is zeer discutabel, vooral uit moraal oogpunt, maar dat kon mij totaal niets schelen. Ik heb ieder gesprek en zelfs ieder telefoongesprek bijna opgenomen op audio, omdat ik de Mutsaersstichting nooit heb vertrouwd. En terecht achteraf gezien. Er gaan veel misverstanden hierover de lucht in. Dat mag niet wegens privacy redenen en je hebt altijd toestemming van de andere partijen nodig zijn de bekendste. Maar hier is niets van waar. Je mag ieder gesprek opnemen als je aan één belangrijke voorwaarde voldoet. Je moet te allen tijde zelf deelnemer zijn van het gehele gesprek. Als je aan deze voorwaarde voldoet ben je niet strafbaar. Sterker nog, als je zou vragen aan alle betrokkenen personen, dan mogen ze dit zelfs niet weigeren. Alleen...., als ze weten dat je een gesprek opneemt, zal iedereen zeer terughoudend zijn met uitspraken, dus is het beter dit niet te vertellen. Een tweede voorwaarde is dat deze opnames enkel en alleen voor eigen gebruik zijn. Je mag deze dus nooit openbaar maken. Dan hoor ik je denken.....wat heb ik er dan nog aan? Nou ten eerste een feilloos geheugensteuntje voor jezelf. Je kan ieder woord dat gezegd is geworden nagaan en dit kan enorm nuttig zijn als je feiten wil beargumenteren in klachtbrieven bijvoorbeeld. Maar als tweede is tijdens een civiele procedure bij de rechter (en als je met ouderverstoting voor de rechter staat, dan praten we veelal over een civiele procedure) ieder bewijs toelaatbaar. Dus ook jouw opnames. Wel is het zo dat de rechter bepaald of hij de opnames toestaat of niet. Ik ben door veel medewerkers en ook door mijn ex uitgekotst omdat ze er later achter kwamen dat ik gesprekken had heb genomen. Maar dan denk ik bij mezelf....Als je dit zo erg vindt, dan heb je toch wel iets te verbergen dan.