AKJ

Het AKJ is eigenlijk toch best een onmisbare schakel in een strijd tegen bepaalde instanties. Ik heb in ieder geval best veel aan mijn vertrouwenspersoon gehad en eigenlijk nog steeds. Hoewel ik zelf redelijk mondig ben en ik van mezelf rustig durf te stellen dat ik prima brieven kan opstellen, was alleen al de gedachte dat er een vertrouwenspersoon is, een persoon die je indien nodig verder kan helpen in het web van instanties en procedures een erg prettige gedachte. 

Zo heeft mijn vertrouwenspersoon er toch wel voor gezorgd dat mijn klacht tegen Veilig Thuis die behoorlijk vast was gelopen omdat wij geen enkele reactie meer van ze kregen weer op gang kwam. Ook heeft zij tijdens hoorcommissies heel vaak zeer goede vragen gesteld en opmerkingen gegeven waar ik op dat moment totaal niet aan gedacht had. En toen de klacht bij de klachtencommissie zeer onbevredigend was verlopen en ik dacht dat ik nu alleen nog maar naar de rechter kon gaan om de klachtencommissie te laten toetsen, heeft zij mij naar de kinderombudsman verwezen. Iets waarvan ik had gedacht dat dit niet mogelijk zou zijn. Deze persoon heeft ook vaak de mogelijkheid om andere en kortere wegen te bewandelen dan jij die kunt.

Dus mijn vertrouwenspersoon is toch wel heel belangrijk geweest in mijn strijd en dat is ze nog steeds, want ik ben er nog steeds niet.

Om er echt zeker van te zijn dat ik hier juist weergeef wat een vertrouwenspersoon allemaal doet, citeer ik hieronder een stukje van  hun website om fouten mijnerzijds uit te sluiten, want een vertrouwenspersoon doet veel meer dan enkel vragen stellen bij hoorzittingen, zorgen dat de communicatie weer op gang komt en doorverwijzen naar de juiste instantie.


Bron: AKJ.nl

Ouders en kinderen die met de jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Want het is nou eenmaal zo dat er ook wel eens iets fout gaat. Of dat de meningen verschillen. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Niet door het zelf op te lossen, maar door samen met het kind, de jongere of de (pleeg)ouder/verzorger de oplossing te vinden.

Het is belangrijk dat instellingen horen wat hun cliënten dwars zit. De vertrouwenspersoon is de brug tussen die mensen en de instelling(en). Als er dingen niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de (pleeg)ouder/verzorger. Samen met hen bekijken we wat er speelt en waar ze tegenaan lopen. Als ze vinden dat er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het schrijven van een brief, kan meegaan naar klachtgesprekken en legt uit wat de rechten en plichten zijn.

Elke gemeente moet zorgen dat jongeren en (pleeg)ouders/verzorgers terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Het ministerie van VWS heeft het AKJ ingekocht om het vertrouwenswerk in de jeugdhulp uit te voeren. Iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling moet er voor zorgen dat de vertrouwenspersoon haar of zijn taak kan uitoefenen. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

Bron: AKJ.nl