Toelichting 09-12-2021

Beste ouders,

Deze website heb ik primair opgezet als een soort brief naar mijn prachtige dochter die mij, haar vader, op 6 korte omgangmomenten begin 2020 na, zonder gegronde reden al 2,5 jaar moet missen. En ik haar. Tot mijn grote verdriet en ontzetting.

Mijn insteek was en is dat zij recht heeft op de liefde van haar beide ouders en als ze die liefde op dit moment niet rechtstreeks aan mij kan geven en van mij kan ontvangen, dan via een site.

Ik wil haar duidelijk maken dat zij nooit een moment uit mijn gedachte is geweest en dat ik haar nooit zal opgeven. Dat ik zal blijven knokken voor haar. Dat ik haar, vanuit haar positie, begrijp en dat ik haar op geen enkele manier iets kwalijk neem. Dat zij te allen tijde, wanneer dan ook welkom zal zijn en hier een warm nest heeft. Wanneer ik aan mijn dochter denk, stroomt mijn hart enkel over van liefde en dit zal nooit veranderen.

Met dit in mijn achterhoofd ben ik zelf ook nog eens kritisch naar mijn eigen verhaal en daarmee website gaan kijken en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik heel af en toe mijn primair doel uit het oog verloren ben. Door het grote onrecht, de frustratie van alle falende instanties en mede ook door alle schrijnende verhalen die ik het afgelopen jaar heb gezien bij andere ouders, waarvan ik het voorrecht heb gehad om deze mensen te mogen leren kennen, is soms teveel nadruk op het onrecht gelegd.

En dat was niet de bedoeling. Deze website is voor mijn dochter en daarnaast hoop ik een steun te kunnen zijn voor andere ouders en eventueel ook voor hun kinderen. Ik wil niet de zoveelste website zijn die het alleen maar heeft over onrecht en dat de hele jeugdzorg niet deugd en dat onze dochter ernstig tekort wordt gedaan. Dat verhaal kennen we allemaal al als je met ouderverstoting te maken hebt. Ik wil zo graag iets toevoegen aan de bestaande sites.

Er is maar één primair slachtoffer in situaties van contactverlies na scheiding en dat is het kind. Dus daar hoort de focus op te zijn. Daarna volgen de verstoten ouder en diens familie. Ik wil een website neerzetten waar mijn dochter (en misschien ook wel de kinderen van andere ouders) strakjes eventueel antwoorden kunnen vinden die ze niet bij haar moeder kan krijgen en daarnaast wil ik een positief lichtpunt zijn naar andere ouders toe die dit meemaken.

Concreet houdt dit in dat mijn website geen gigantische veranderingen gaat krijgen, maar dat ik hier en daar de tekst ietwat zal aanpassen of wijzigen. Ook wil ik meer ernergie gaan steken in andere websites, podcasts en social media die dit thema behandelen en de links hiervan op mijn website plaatsen. Ik blijf kritisch naar alle instanties toe en mijn ervaringen hiermee zal ik gewoon met mijn ongezouten mening blijven publiceren. Mijn focus zal alleen veel meer naar het grootste slachtoffer in dit alles zijn… het kind. Mijn dochter. En naar andere lotgenoten.

Blijf sterk,

Mario